Choose Language: degbse
>Fixpriser 2019-12-11 Guld 447 917 SEK/KG    Platina 280 396 SEK/KG    Palladium 579 404 SEK/KG    Silver 5 086 SEK/KG            2019-12-11 13:30 USD 9,49     EUR 10,51     

Om oss

Personal på Norsk Svensk Guld AB

Inom våra huvudsakliga affärsområden guldsmide, investering, återvinning, industri och dentalteknik fokuserar vi på kunder som värdesätter hög servicegrad.

NSG har utvecklats och formats av flera generationer, vilket har fått oss att inse att det inte finns något viktigare än goda kundrelationer.

Idag utgör vi ett team med en väl avvägd blandning av gedigen erfarenhet och ungdomlig iver. Vår personal och våra kunder är tillsammans nyckeln till vår framgång.


Guldsmide - ett hantverk att bevara

Vi anser att det hantverk och tradition som finns i guldsmedsyrket är värt att bevara och förädla. Vi verkar för att öka intresset och användning av de tjänster som guldsmederna erbjuder. För att hjälpa dem i sitt arbete levererar vi tjänster, verktyg och service med stort personligt engagemang.

Vi arbetar med återvinning av guld och ädelmetaller genom affineringGröna ambitioner

Allt vårt arbete utförs med naturen i tankarna. Vi strävar efter att minimera vår inverkan på vår gemensamma miljö och ser till att välja leverantörer med samma syn som vi.

Återvinning av guld sker genom affinering, vilket i korta drag innebär att metallskrot som innehåller guld och andra ädelmetaller separeras genom elektrolys. Affineringen görs hos vår samarbetspartner i Tyskland, C. Hafner. De har en av världens modernaste anläggningar och affineringsprocessen görs i en sluten, väl säkrad miljö med minimala utsläpp.

Affineringsprocessen innebär ett evigt kretslopp, där de metaller som tagits fram genom elektrolys kan återanvändas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

Investera i guld

Att investera i guld och andra ädelmetaller är enkelt, och har visat sig vara en mycket stabil investeringsform. På senare år har värdet på guld mångfaldigats, och vi ser inga tecken på att marknaden skulle mättas av.

I oroliga tider har guld visat sig vara ett av de bästa investeringsalternativen. Det är fysiskt, lätt att omsätta i pengar och påverkas inte av inflation. Att det är momsfritt är en annan anledning till att många privatpersoner väljer att investera i guld. Att köpa guld och andra ädelmetaller är både enkelt och tryggt.