Choose Language: degbse
>Fixpriser 2019-12-11 Guld 447 917 SEK/KG    Platina 280 396 SEK/KG    Palladium 579 404 SEK/KG            2019-12-11 13:30 USD 9,49     EUR 10,51     

Kvartalsrapporter kring guldpriset

Här hittar du NSGs kvartalsrapporter sedan 2013.

2017 - Q1 2016 - Q4
2016 - Q3
2016 - Q2
2016 - Q1
2015 - Q4
2015 - Q3
2015 - Q2
2015 - Q1
2014 - Q4
2014 - Q3
2014 - Q2
2014 - Q1
2013 - Q4
2013 - Q3
2013 - Q2
2013 - Q1

Guldprisets utveckling tredje kvartalet 2017


Detta guldpriskvartal kan sammanfattas med oro. I augusti drevs guldpriset bland annat uppåt av oron inför det amerikanska skuldtaket, Nordkoreas missiltester och även tveksamheter till om Trump verkligen kan få igenom sin finanspolitik för att främja den amerikanska ekonomin.

Guldpriset nådde sin högsta punkt den 8 september då det stod i 1350, 90 USD/oz. Sedan dess har guldpriset haft en nedgång i US-dollar. Den 20 september kunde vi dock se en svag rörelse uppåt då den amerikanska centralbankens chef Janet Yellen meddelade att Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan oförändrat inom intervallet 1,00-1,25 procent.

Den 28 september tydliggjorde dock Janet Yellen att räntehöjningarna bör fortsätta trots den i USA svaga inflationen. Detta uttalande har gjort att marknaden till övervägande del tror att den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan i december när de träffas på nytt vilket också bidragit till att guldpriset i US-dollar pekat neråt de senaste veckorna. President Trump presenterade även sin skattereform vilket i sin tur håller humöret positivt på den amerikanska börsen.

Intressant att notera är att under det tredje kvartalet backade guldpriset marginellt i svenska kronor, medan det i USD dollar istället steg. I kvartalets början, den 3 juli, stod guldpriset i 1235,20 USD/oz för att avsluta kvartalet den sista september i 1286,95 USD/oz. Jämförelsevis i svenska kronor stod guldpriset i början av juli i 339 145 SEK/kilo för att avsluta september månad i kursen 338 458 SEK/kg.

Den försvagade amerikanska dollarn får oftast som följd att guldpriset stiger. I försvagningen av US-dollarn och att svenska kronan behållit sin styrka har vi förklaringen till skillnaderna på guldpriset i svenska kronor och amerikanska dollar.

2017 - Andra kvartalet

Guldpriset under det andra kvartalet slutade i princip oförändrat, men däremellan var det desto händelserikare. Det andra kvartalet inleddes med ett guldpris 1246,25 USD/oz (3 april) och slutade med ett pris på 1243,25 USD/oz (30 juli).

De större händelserna som sammantaget påverkade guldpriset var val, centrabanksmöten och geopolitisk oro. Såväl britterna som fransmännen hann med parlamentsval och Europeiska Centralbanken (ECB) samt Federal Reserve (FED) har haft räntemöten. I USA ökade dramatiken kring turerna mellan Trump och den sparkade FBI-chefen. Dessutom följer världen noggrant testskjutningarna av missiler i Nordkorea och den ökade risken för en konflikt på Koreahalvön.

I Storbritannien förlorade premiärminister Theresa May och Tories sin stora majoritet i parlamentet. Valet blev ett svidande nederlag för Tories och Theresa May. Avsikten var att stärka May inför förhandlingar med EU om ett Brexit, men resultatet blev alltså det motsatta vilket kommer att påverka förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

I Frankrike hölls två val för att välja Frankrikes president. Den första ägde rum den 23 april vilket resulterade i att Emmanuel Macron från mittenpartiet Framåt! och Marine Le Pen för Nationella Fronten fick mötas i en andra valomgång den 7 maj där rösterna föll på Macron som därmed vann valet. Några dagar efter det franska valet nådde guldet sin lägsta notering under kvartalet 1221 USD/oz (11 maj).

Som högst nådde guldpriset 1292,70 USD/oz den 7 juni och har därefter dalat.

ECB lämnade i ett besked den 8 juni styrräntan oförändrad. Samtidigt vittnade den tidigare FBI-chefen James Comey i en offentlig utfrågning inför senatens underrättelseutskott, som utreder Rysslands påstådda inblandning i det amerikanska presidentvalet, huruvida president Trump och hans administration försvårat utredningen.

Den 14 juni höjde amerikanska FED, ytterligare räntan med 25 punkter till spannet 1,00-1,25 procent. Räntehöjningen var mer eller mindre förväntad av marknaden och även inprisad i guldpriset. Dagen efter höjningen, den 15 juni, stod priset i 1260,25 USD/oz. Fed meddelade att de kommer att påbörja minskningen av sin enorma balansräkning på 4500 miljoner dollar, vilket är resultatet av centralbankens obligationsköp efter finanskrisen 2008. Genom att minska balansräkningen kan även detta ha en inbromsande effekt tillsammans med höjda räntor. Det var den fjärde höjningen sedan finanskrisen och ytterligare höjningar väntas ske i september i år.

Att förutspå guldprisets riktning är som sagt svårt då den är avhängig av så många parametrar. Är den amerikanska ekonomiska datan svag i kombination med geopolitisk oro kan det komma att stärka guldpriset. Stärks däremot dollarn och de ekonomiska målen uppnås har det en negativ effekt på priset.

2017 - Första kvartalet

Första kvartalet inleddes med ett guldpris på 1148,65 USD/oz och avslutades i mars på 1241,70 USD/oz.

Kort sammanfattat höll den så kallade ”Trump-effekten” i sig i början av året. Aktiemarknaden hoppades på fortsatta vinstlyft genom de insatser som president Trump lovat att genomföra för att stärka den amerikanska ekonomin.

Trots en stark börsmarknad har guldpriset hållits uppe delvis tack vare en stark asiatisk efterfrågan (kinesiska nyårsfirandet startade den 28 januari) och nya sharialagar som numer tillåter handel med guld. Styrkan i guldpriset ser vi tydligt genom att studera diagrammet ovan; från sista januari till slutet av februari steg guldpriset från 1199,40 USD/oz till toppnoteringen 1256,25 USD/oz den 27 februari.

Den 15 mars höjde amerikanska Fed räntorna med 0,75 till 1,0 procentenheter. Räntehöjningen kom endast tre månader efter fjolårets höjning i december och var mer eller mindre väntad och därför även inprisad i guldet.

I diagrammet ser vi hur guldpriset sjunkit från toppnoteringen den 27 februari fram till dess att amerikanska centralbanken höll sitt möte den 15 mars då vi noterade ett guldpris om 1202,25 USD/oz. När nyheten om en räntehöjning väl släpptes hittade guldpriset tillbaka till nivåer en bra bit ovanför 1200 USD/oz för att slutligen avsluta kvartalet på 1241,70 USD/oz. Dollarpriset har samtidigt sjunkit sedan årsskiftet från 9,21 till 8,98 (31 mars) vilket också påverkar priset.

Amerikanska centralbanken Fed planerar totalt tre räntehöjningar under 2017 på basis av bland annat stadig ekonomisk tillväxt, starka jobb- och sysselsättningsrapporter från USA och att hushållens konsumtion ökar.

Det som kan komma att påverka guldpriset framöver är framtida räntehöjningar och en stark US-dollar. Nästa besked från Fed väntas komma nu i juni. Osäkerhetsfaktorn utöver dessa är vad Trump levererar finanspolitiskt och vilka ändringar som man lyckas genomföra i kongressen. Samtidigt rapporteras att Bank of Russia uppnått nya rekord i köp av guld.

2016 - Fjärde kvartalet

Sista kvartalet under 2016 kom att präglas av framför allt två stora händelser: presidentvalet i USA samt Federal Reserves besked om räntehöjning i december.

Vi börjar dock kvartalet i oktober då Europeiska Centralbanken föga oväntat meddelade att de lämnade räntorna oförändrade och att programmet för tillgångsköpen fortsätter enligt plan. Guldpriset lade sig i intervallet runt 1269,20 USD/oz för att gradvis stiga fram till presidentvalet den 8 november i USA. ECB:s tillgångsköp uppgår till 80 miljarder euro per månad och löper till mars 2017 och varefter den sänks till 60 miljarder euro till december 2017. Det sistnämnda meddelades vid mötet som hölls den 8 december.

I USA blev presidentvalet och Trumps seger en chock och överraskade många, däribland opinionsinstituten vars prognoser, liksom vid valet i Storbritannien och Brexit, misslyckades med att förutspå utgången. Initialt steg guldpriset från 1284,00 till 1304,55 USD/oz dagen efter valet
(9 november), men föll lika snabbt redan efter några dagar då marknaden valde att tolka Trumps företagsvänliga insatser som positiva för den amerikanska ekonomi. Genom att bland annat lova utbyggd infrastruktur, sänkta bolagsskatter och minskade företagsregleringar hoppas många att detta kan ge skjuts åt ekonomin och stärka arbetsmarknaden.

Den 14 december gick Federal Reserv ut med beskedet om att höja styrräntan med 0,25 procent till intervallet 0,50-0,75 procent. Det blev den andra höjningen på 10 år och endast ett år efter den första höjningen i december 2015. Den amerikanska ekonomin har gjort fortsatta framsteg där tillväxten vuxit långsamt och arbetslöshetssiffrorna sjunkit.

Majoriteten av bedömare räknade med att höjningen skulle ske och detta prisades även in i guldet. Dagen efter beskedet sjönk guldpriset till 1132,45 USD/oz (från 1160,95) och under december månad fluktuerade priset för att avsluta året på 1159,10 USD/oz.

2016 - Tredje kvartalet

Kvartal tre 2016 kan summeras med väntande på olika besked, vilket bidrog till en jämn nivå på guldpriset. Kvartalet inleddes den 1 juli med en notering på 1331,75 USD/oz, vilket i stort sett var detsamma som slutnoteringen den 30 september när fixpriset hamnade på 1327,90 USD/oz.

Som vanligt har guldpriset i högsta grad varit påverkat av den globala ekonomin i allmänhet och den amerikanska i synnerhet. Fed höjde inte räntan vid september månads räntemöte utan lät den ligga kvar på låga 0,25–0,50 procent. Tillväxten i den amerikanska ekonomin är ännu inte helt balanserad utan Fed avvaktar fler rapporter för att avgöra när en räntehöjning kan ske. De signalerade dock tydligt att en höjning kan komma att ske inom en mycket snar framtid.

Några dagar in i oktober och kvartal fyra kan vi se att guldpriset föll ordentligt bland annat i avvaktan på nya jobbsiffror. Arbetsmarknadsstatistiken som kom ut den 7 oktober för september månad infriade inte förväntningarna vilket gör att spekulationerna om en framtida räntehöjning tar ny fart och osäkerheten på marknaden kvarstår. Guldpriset steg något på nyheten.

Andra framtida händelser som kan komma att påverka guldpriset är nästa Fed-möte som hålls i början av november samt det amerikanska presidentvalet, som äger rum den 8 november. Beroende på vem av kandidaterna som vinner kan marknaderna komma att reagera på olika sätt.

2016 - Andra kvartalet

Det var många som inte trodde det var sant när Storbritannien folkomröstade om att lämna EU för ett par veckor sedan. Ödesnatten mellan den 23 och 24 juni, då valresultatet stod klart, resulterade i att guldpriset steg nästan 50 USD/oz på en dag.

Redan innan den brittiska folkomröstningen steg guldpriset till följd av att den amerikanska centralbanken, Fed, meddelade att de avvaktar med ytterligare räntehöjningar. Guldpriset passerade då 1 300 USD/oz för första gången sedan januari 2015.

Idag har vi en svajig börs- och aktiemarknad, inte minst efter Brexit-utfallet då de europeiska börserna föll en efter en. Flertalet marknader har emellertid återhämtat sig något. Pundet och euron föll och dollarn steg i värde. Världsbanken kom i början av juni också med en prognossänkning för global tillväxt – för andra gången i år – och vi ser negativa räntor till följd av svaga ekonomier.

Sett till kvartalets helhet så ökade guldpriset nästan 100 USD/oz från den 1 april (1 232,10 USD/oz) till den 30 juni (1 317 USD/oz). Kvartalets högsta notering var den 27 juni då priset nådde 1 324,60 USD/oz. Vi ska då också ha i åtanke att även årets första kvartal levererade en stigande graf för guldpriset. Det har med andra ord varit ett starkt halvår för guldet.

Det är mycket som talar för ett fortsatt högt guldpris. Ekonomisk osäkerhet leder till att allt fler söker sig till guld som en tryggare placering.. Flera analytiker tror att vi kommer att se nivåer kring 1 400 USD/oz under 2016, och det finns även en skara som spår om priser kring 1 600 USD/oz. Vi ser till och med rapporter som säger att guldet inom 18 månader kan slå rekordpriserna från 2011. Men – som när allt annat stiger kraftigt under en period, är det också många som förutspår en rekyl i guldpriset.

Nu avvaktar vi för att se hur marknaden reagerar på efterskalven från Brexit. Processen för Storbritannien att lämna EU beräknas dröja minst 2 år, och det finns de som hävdar att Brexit kanske inte ens kommer genomföras.

Framför oss har vi ett nytt Fed-möte om räntehöjningar (den 26–27 juli) och i november är det val i USA. Valet är kanske ett av de viktigaste presidentvalen i USA de senaste årtiondena, som omvärlden kommer att följa med stort intresse.

2016 - Första kvartalet

Det första kvartalets guldutveckling kan inte ha gått någon obemärkt förbi. Med den största uppgången sedan 80-talet har guldpriset gått upp otroliga 16 procent. Kvartalets inledande notering den 4 januari var 1 072, 70 USD/oz och avslutades sedan på 1 233, 60 USD/oz den 31 mars. Högsta notering var den 8 mars på 1 274,10 USD/oz.

Läser ni våra tidigare kvartalsrapporter ser ni att flertalet experter var säkra på att guldet skulle gå ner under den kritiska nivån 1 000 USD/oz. Nu såg vi istället en stark pil uppåt detta kvartal och priset ligger och nosar på de rekordhöga siffrorna från 2011. Denna starka prisökning har lett till att många experter har omvärderat sin prognos för 2016. Den oroliga börsen spelar definitivt en stor roll till det ökade guldpriset.

Det har varit en stökig period för aktie- och räntemarknaderna och investerarna har vänt sig till guldet. Vi ska inte heller glömma att det är en splittrad omvärld som skakats av terrorattentat och finansiell oro, där Kinas inbromsande ekonomi bidragit till osäkerheten.

Den amerikanska centralbanken Fed:s uteblivna räntehöjning den 16 mars har också fått investerarna att söka sig till guldet. Fed stänger dock inga dörrar framöver men allt pekar på att om det blir några höjningar i år, så kommer de att vara väldigt sparsamma. USA:s styrränta höjdes i december 2015 efter att dessförinnan legat oförändrad på 0,0-0,25 procent sedan finanskrisen.

Som alltid är experter och analytiker oense om den nästkommande tiden. Många tror att den finansiella turbulensen kommer att bestå och då är det inte otroligt att vi får se ett ännu högre guldpris. Samtidigt uppvisar den amerikanska ekonomin en positiv utveckling och fortsätter den utvecklingen kan Fed troligtvis höja räntan gradvis under året vilket kan pressa guldpriset nedåt. Dock har osäkerhetsfaktorerna i omvärlden stor betydelse för deras beslut, så frågan om fortsatt amerikansk räntehöjning står fortfarande obesvarad.

2015 - Fjärde kvartalet

Under årets sista kvartal visade guldpriset en ständigt sjunkande graf och den lägsta noteringen sedan 2009 blev ett faktum. Årets bottennotering kom den 3 december då guldpriset var 1050,60 USD/oz. Kvartalet avslutades snäppet starkare med en notering den 31/12 på 1062,25 USD/oz.

Den stadiga nedgången kan förklaras med väntan på den amerikanska räntehöjningen. Slutligen kom höjningen den 16 december även om det var en sparsam räntehöjning (+ ca 0,25 procentenheter) som presenterades. Fed motiverade höjningen med den allt stabilare amerikanska ekonomin. Dollarn har också hållit sig stark och med dessa parametrar i åtanke är det inte märkligt att guldpriset sjönk. Vissa experter hävdade redan i början av 2015 att guldpriset skulle sjunka under 1000 USD under året, vilket det inte gjorde, och detta kan också tyda på att guldet upprätthållit en god motståndskraft.

Kvartalet brottades samtidigt med flera negativa världsnyheter som även dem borde tala för ett bra utgångsläge för guldet. Vi ser ett lågt oljepris, ett svajande Kina, en fortsatt förödande flyktingkris och konflikthärdar, med terrordådet i Paris i spetsen.

Parallellt med de ljusa amerikanska framtidsvisionerna kommer dock flertalet dystra rapporter från USA som tyder på det motsatta. Det pågår till och med diskussioner om att marknaden gör sig redo för en krasch. Fed lyfte bland annat den minskande arbetslösheten som ett sunt tecken samtidigt som andra experter menar att det beror på minskad produktivitet, vilket alltså innebär dyrare arbetskraft. Fed:s målsättning under 2016 är att genomföra fyra räntehöjningar till, men det är inte många analytiker som tror att detta är genomförbart och vissa går så långt och menar till och med att endast en är rimlig.

Så, kommer den amerikanska ekonomin att stå stark eller inte? Kan oljepriset stiga eller gå ner ytterligare efter att FN:s, USA:s och EU:s sanktioner mot Iran har hävts? Vad händer med den kinesiska börsen och arbetsmarknaden och inte minst – vad händer i resten av världen? Vi ser också många analytiker som spår en minskad guldgruvproduktion de kommande åren. Om det slår igenom lär efterfrågan på guld öka och guldpriset stiga.

2015 - Tredje kvartalet

Det tredje kvartalet 2015 inleddes med ett sjunkande guldpris och årets lägsta notering blev den 31/7 på 1080,05 USD/oz. Denna siffra innebar att guldpriset sjunkit nästan 16 % sedan årets högsta notering på 1302 USD/oz den 22 januari.

Intressant är att spekulationerna kring guldpriset det tredje kvartalet inte handlat så mycket om de pågående kriserna och oroshärdarna runtom i världen, som vanligtvis brukar påverka guldpriset. Det finns en tro på de amerikanska räntorna och den starkare ekonomin i USA som gör att investerare överväger andra investeringar som räntebärande papper än att placera i guld. Samtidigt har vi också en stark dollar som pressar guldpriset ytterligare.

Vi har alltså sett ett fallande guldpris där de flesta experter är eniga om att det är de amerikanska räntehöjningarnas vara eller icke vara som styrt investerarna under kvartalet. Den väntade räntehöjningen som skulle ha skett i september har Fed skjutit på, vilket gör att många sitter och avvaktar. När beslutet om räntehöjningarna kommer, förväntas guldpriset att falla ytterligare.

Å andra sidan menar vissa analytiker att den långa väntan på besked från Fed har gjort att många investerare redan har prisat in räntehöjningarna i guldet, vilket i sådana fall skulle innebära att priserna kanske inte faller så drastiskt.

Vågar vi bli säkra på att ekonomin kommer att stabilera sig så mycket att vi helt släpper tron om guldet? Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs tror till exempel att guldpriset kommer att falla under 1000 USD/oz, redan i år. Senast vi såg de siffrorna var 2009. Men vad innebär detta om kriserna och ekonomin utvecklar sig negativt runtom i världen? Vi ser redan flertalet svajande ekonomier i Europa och nu även i Kina. Detta kan tala för ett starkare guldpris.

Den 28 oktober har Fed ett nytt möte angående räntehöjningar i USA och först då kommer vi att se hur marknaden reagerar på guldpriset.

2015 - Andra kvartalet

Efter att guldpriset skjöt i höjden när 2015 startade ser vi nu en starkt nedåtgående kurva. Överlag höll sig priset någorlunda stadigt under kvartal två, som både startades och avslutades med en notering på omkring 1180 USD/oz. Kvartalets högsta notering var den 18 maj på 1228,15 USD/oz.

Under det andra kvartalet handlade självklart mycket av spekulationerna om guldpriset kring Greklandskrisen och huruvida det skulle bli en Grexit eller ej. Greklands deadline, för att kunna klara sig på egna fötter, var den 30 juni och dagarna innan detta tassade många investerare på tå inför den oklara framtiden. Guldpriset har ändå med facit i hand påverkats ovanligt lite under Greklands pågående finanskris.

Nu, när vi kommit en bit in i juli, kan vi se att den nedåtgående kurvan hållit i sig och guldpriset i skrivande stund är lägre än det har varit på hela fem år. Det fanns mycket hopp hos guldinvesterarna när Greklandskrisen ledde till en folkomröstning, som bekant slutade med ett nej till att acceptera åtstramningskraven från de internationella långivarna. Men när Greklandsfrågan i Bryssel hittade sin lösning, då sjönk hoppet igen.

Mycket fokus ligger nu på dollarkursen och dess framtida utveckling. Generellt sett har det gått hand i hand genom historien: är dollarn svag är guldet starkt och när dollarn växer sig starkare, då sjunker guldpriset. Den planerade räntehöjningen från amerikanska centralbanken Fed kan komma att påverka guldpriset mycket. Blir det en räntehöjning tror många experter att guldpriset sjunker ytterligare. En del tror till och med att guldpriset kan sjunka till långt under 1000 USD/oz-stecket.

Å andra sidan har de två senaste räntecyklarna, 2005-2007 samt 1994-1995, varit undantag och guldpriset har tvärtemot höjts. Därmed ser en del experter snarare ett starkare guldpris framöver.

2015 - Första kvartalet

För guldpriset så började det nya året rätt dramatiskt med en snabb stigning. Efter en toppnotering den 21 januari på 1 298 usd/oz sjönk dock sedan priset igen, och totalt sett över hela kvartalet så landade priset nästan på exakt samma nivå som det började: på 1 179 usd/oz.

Intressant är att titta på det svenska priset som inte sjönk tillbaka lika kraftigt, utan höll sig någorlunda stadigt under hela kvartalet. Anledningen till detta är den allt starkare dollarn. Dollarn stärks gentemot kronan och under kvartalet steg dollarkursen med hela 1 kr. till ca. 8,75 kr.

Detta var ett kvartal som innehöll många överraskningar och förändringar. En historisk nyhet är att den traditionella guldfixen har elektroniskt ersatts av ”LBMA Gold Price”.

Många rykten och spekulationer går kring släppet av elektionikjätten Apples nya produkt Apple Watch, och att Deluxe-versionen i guld kan komma att påverka guldpriset. Även om det är en rolig tanke att leka med så är vi övertygade om att vi inte kommer se en så hög efterfrågan på guld från Apple så att priset påverkas.

2014 - Fjärde kvartalet

Det sista kvartalet 2014 inleddes den 1 oktober med en notering på 1 208,50 usd/oz. Därefter skulle det under dessa tre månader komma att pendla starkt upp och ned, och experterna blev nog allt lite tagna på sängen. Under hela kvartalet skulle många diskussioner komma att handla kring hur folkomröstningen om guldreserverna i Schweiz skulle påverka priserna. Utfallet blev ett tydligt nej i frågan om invånarna tyckte att landets reserver skulle bestå av minst 20 % guld.

Under oktober månad lyckades priserna klättra till 1 251,75 usd/oz (kvartalets högsta) för att sedan falla till kvartalets, och även årets, bottennotering den 6 november på 1 144,50 usd/oz. Efter några toppar och dalar kom ytterligare en topp den 10:e december (se graf ovan) då noteringen var 1 228,25 usd/oz, för att slutligen sedan landa på en notering strax under 1 200 dollar-strecket, närmre bestämt på 1 199,25 den 31:a december.

Men ett stigande dollarpris och en svagare position för den svenska kronan, gör att vi ser mer häpnadsväckande siffror i guldpriset mätt med svenska kronor. Trots en relativt svag slutnotering ökade guldpriset i kronor, med en högsta notering på 303,27 kr/gram den 29 december.

Det fjärde kvartalet var intressant att följa med dess upp- och nedgångar. Vad de pendlande priserna beror på kan vara många faktorer. En är valutakursen, en annan är det sjunkande oljepriset och sen kan definitivt oroligheterna som pågår runt om i världen, spela sin roll.

2014 - Tredje kvartalet

Guldpriset gick under det tredje kvartalet 2014 stadigt nedåt. I början av kvartalet låg priset som högst på 1 343,25 USD/oz och gick sedan ned över 100$ och landade på 1 210,00 USD/oz under kvartalets sista dag, den 30 september.

Olika kriser pågår runtom i världen. Ukrainakrisen, terrorgruppen IS framfart i mellanöstern och ebolaepedemin är tre utav de stora världskriserna och historiskt sett brukar kriser som dessa skapa stor efterfrågan på guld, men så var uppenbarligen inte fallet under detta kvartal.

Vi kunde även se en minskad efterfrågan i de stora ”guldländerna” Kina och Indien. Analytiker tror att Kinas investerare inte kommer agera så länge guldpriset inte sjunker till omkring 1 100 USD/oz. Först då beräknas efterfrågan bli större igen. Det ska också bli intressant att se om den indiska högtiden Diwali kan påverka guldpriset i år. Efterfrågan på fysiskt guld brukar öka under denna högtid som i år infaller den 23-28 oktober. Anledningen är att det är en tid då stora gåvor, ofta i form av dyrbara smycken, delas ut.

Samtidigt fortsatte aktiemarknaden gå bra denna period, och som vi vet är guldmarknaden generellt sett svagare när aktiemarkanden går bra. Prognosen framöver visar en svag uppgång följt av lägre pris på guldet. Flertalet experter tror att guldet kan falla ner till 1050 USD/oz och att vi kan räkna med en nedåtgående linje på graferna framöver, max en horisontell linje.

2014 - Andra kvartalet

Tittar vi på graferna för andra kvartalets guldpriser kan vi se att det har rört sig mycket upp och ner. Kvartalets högsta notering kom den 27 juni när fixen blev 287 546 kr/kg.

Överlag kan vi se att det har investerats betydligt mer på börsen än på guldet den senaste tiden. I Juni lättade europeiska centralbanken på sin pengapolitik med målet att mer pengar skulle gå till sydeuropeiska företag. En del pengar investerades då i guld men merparten har gått till aktiemarknaden, som nu slår rekordsiffror.

Det har varit ett parlamentskifte i Indien och den nya premiärministern Narendra Modi lovade i sin valkampanj att sänka importskatten för guld. Under förra året beräknas hela 400 ton (!) guld ha smugglats över gränsen till Indien och genom att sänka skatten, hoppas de kunna minska den illegala handeln. Detta har dock ännu inte skett, men om skattesänkningen genomförs kan det medföra ett stigande guldpris i takt med Indiens ökande efterfrågan.

Kriserna som pågår runt om i världen påverkar också guldpriset. Vi kan däremot se att händelserna endast påverkar priset kortsiktigt just nu. Dåliga nyheter från omvärlden leder till några dagars stigande guldpris, för att sedan återgå igen. För tillfället kan vi alltså se att ekonomisk-politiska beslut påverkar guldpriset mer än kriser och krig.

Vi tror att det kommer ske en växling från aktie- till guldmarknaden framöver, den stora frågan är bara om det handlar om dagar eller månader tills investerarna flyttar sitt kapital.

2014 - Första kvartalet

Guldprisets stigande utveckling under årets första kvartal förvånade många spekulanter. De flesta experter trodde att priset antingen skulle fortsätta falla, eller ligga kvar på ungefär samma nivå som under andra halvan av 2013. Guldpriset klättrade ända in i mitten av mars för att sedan sjunka ner till ca 1300 usd/oz. En tydlig koppling kan göras till krisen i Ukraina, och Rysslands aggressiva agerande, där krisen har lett till oro på världsmarknaden. Trots att oroligheterna är långt ifrån över har priset hållit sig nere under kvartalets två sista veckor. En förklaring kan vara den uppgående börsen. Kvartalets högsta notering var den 17 mars då guldet kostade 1379 usd/oz eller motsvarande 285 kr/gram.

2013 - Fjärde kvartalet

2013 kommer att gå till historien som året med det största prisfallet på guld på flera årtionden. Årets lägsta notering blev till slut, efter månader av sjunkande pris, i december. Dagen före julafton tog sig guldet under 1200$ strecket med en bottennotering på 1192,75 usd/oz. Detta efter att amerikanska Federal Reserve meddelat de drar ner på stödköpen av obligationer med 10 miljarder dollar per månad och med avsikten att sakta fortsätta dra ned på dessa under 2014.

Årets fjärde kvartal slutade med en notering på 1201,50 usd/oz. Mycket av nedgången beror på den allt stabilare världsekonomin. Både den amerikanska och även andra väst-länders börser har visat mycket positiva siffror under 2013. Nu är frågan vad som händer härnäst. Som vanligt är experterna oense. Merparten hävdar dock att priset med största sannolikhet kommer att sjunka ett tag till och att vi kommer se guldpriser ligga strax under 1200 usd/oz eller närmare 1150 usd/oz under 2014.

2013 - Tredje kvartalet

Årets tredje kvartal är normalt sett en lugn period för metallbörsen. Trots fortsatt stark efterfrågan på fysiskt guld från asien, där framförallt Kina står för en stor del av volymerna, hölls guldpriset relativt stadigt mellan 1250-1350 dollar/Oz under tredje kvartalet. Inte heller konflikten i Syrien och USA:s uttalanden om ingripande påverkade metallpriserna nämnvärt. ANZ - Australia & New Zeeland Banking group samt tyska Deusche Bank öppnade båda gulddepåer i Singapore under sommaren. Detta tyder på att efterfrågan från asien ser ut att hålla i sig en längre tid framöver och att det fortfarande finns en stor grupp människor som fortfarande tror starkt på guldet som en god och hållbar investering.

I slutet av september kom nyheterna om att den amerikanska kongressen hade problem med att komma överens om den federala budgeten och den amerikanska statsapparaten stängdes ner. Många väntade sig svängningar på metallbörsen men mot förmodan höll sig guldpriset relativt oförändrat månaden och kvartalet ut. Som situationen är nu är det svårt att se guldpriset röra på sig med stora kliv åt det ena eller det andra hållet. Många verkar vara överens om att det flera år långa guldtrallyt ser ut att vara över och att vi kan vänta oss en relativt lugn avslutning på detta år och början av 2014.

2013 - Andra kvartalet

2013 har fortsatt vara ett intressant år och under årets andra kvartal var det den största kvartalsnedgången på 30 år. Kvartalets och även årets lägsta punkt var den 28 juni när priserna gick ner till 262 kr/g eller 1203,25 dollar/Oz. Att priserna har sjunkit som de har gjort var inte direkt oväntat med tanke på de priser vi har sett de senaste åren.

Experterna är hyfsat överens om att guldet har varit övervärderat de senaste åren. En stor anledning till det låga guldpriset är att många investerare säljer sitt guld. Även de länder som varit krisdrabbade den senaste tiden har sålt av mycket av sina guldreserver.Räntorna har börjat gått upp, vilket brukar vara ett tecken på att länders ekonomier börjar stabilisera sig. När räntorna stiger sjunker guldpriset.

Det är heller ingen ovanlighet att guldpriset är generellt lägre under sommaren, även om priserna nu är lägre än på väldigt länge. Många experter spår ett fortsatt prisfall de kommande åren. Det finns dock en skara som menar att det inte är på sunda sätt som länder runt om i världen försöker rädda sina ekonomier, utan att det är kortsiktiga lösningar som kommer att leda till ett ökat guldpris igen.

2013 - Första kvartalet

Det har varit en händelserik start på 2013 med fortsatt finansiell oro i både Europa och USA. Guldpriset har haft den sämsta årsstarten sedan 1988. Samtidigt var januari i år den bästa månaden på börsen under lika många år. En del experter hävdar att guldet fortfarande är övervärderat och att det kommer fortsätta att sjunka ända in i 2014. Ute i Europa står flera ekonomier och darrar. Vi kan urskilja upp- och nedgångar på guldpriserna i samband med händelser i Europa. Valet i Italien och Berlusconis lovord påverkade till exempel guldmarknaden. Likaså är det möjligt att investeringsguld kommer att öka i försäljning i samband med Cyperns kontantkris. En ljusning för Sverige i denna tid av världs-ekonomiska påfrestningar är dock att den svenska ekonomin och valutan visat sig stark.

Det ska bli spännande att se utvecklingen i kommande kvartal. Fortsätter guldpriset att sjunka eller kommer rädslan för finanskriser leda till mer investering i guld?