Choose Language: degbse
>Fixpriser 2019-12-11 Guld 447 917 SEK/KG    Platina 280 396 SEK/KG    Palladium 579 404 SEK/KG            2019-12-11 13:30 USD 9,49     EUR 10,51     

Återvinning av guld och ädelmetaller genom affineringÅtervinning

För ett företag som arbetar med återvinning av ädla metaller kommer ett starkt miljötänkande naturligt. NSG verkar för gröna skogar och gröna ädelmetaller. 

De ädelmetaller vi säljer är återvunna från metallskrot. Att återvinna guld kräver långt mindre resurser jämfört med gruvbrytning. I och med att guld är ett inert material är kvaliteten är alltid densamma, guld är alltid guld.

Med tiden har vi byggt upp en stor kunskap om miljön och hur den påverkas av vår verksamhet. Kontrollen för ett kemiföretag är rigorös och vi uppfyller samtliga krav. I Tyskland uppfyller vår samarbetspartner C. Hafner alla miljökrav enligt Tyskland och EU’s normer. C. Hafner är därtill certifierade enligt ISO 9001/13485.

Affinering av guldProcessen

Återvinning av guld sker genom affinering, vilket i korta drag innebär att metallskrot som innehåller guld och andra ädelmetaller separeras genom elektrolys. Affineringen görs i en sluten, väl säkrad miljö med minimala utsläpp i en av världens modernaste anläggningar.

Affineringsprocessen innebär ett evigt kretslopp, där de metaller som tagits fram genom elektrolys kan återanvändas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

Skicka till guldskrot till oss portofrittSkicka guldet till oss

Har du skrotguld kan du med fördel använda dig av vår posttjänst.
Beställa den i webbshopen så skickar vi en burk som du kan sända guldet i.

Alltid fri frakt - Alltid fri försäkring


Kompletterande villkor för återvinning av ädelmetaller

1. Kunden skall informera oss om eventuellt farliga förhållanden (t.ex. giftiga, frätande, explosiva, mycket brandfarliga eller radioaktiva komponenter) samt om skadliga eller hämmande ämnen (t.ex. klor, brom, kvicksilver, arsenik, selen, tellur, etc.) finns i tillhandahållet material. Sådant material får endast levereras till oss med vårt samtycke. Materialet som ska behandlas måste vara lämpligt förpackat och/eller uppfylla instruktioner som vi angivit.
2. Kunden skall bekräfta att materialet inte innehåller några förbjudna ämnen som anges i direktivet 2011/65/EU. Detta direktiv avser bl. a bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom.
3. Kunden är ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av bristande information om att farliga förhållande kan uppstå eller att farliga ämnen behandlas.
4. Vi förbehåller oss rätten att höja hanterings- eller bearbetningskostnaderna samt rätten att förlänga tidsperioderna för återvinning om det krävs speciella villkor för materialet som vi inte kände till vid den tidpunkt då beställningen accepterades.

Silverskrot eller krätz?


Kontakta oss
om du har silverskrot eller krätz så hjälper vi dig att ta hand om det.