Choose Language: degbse
>Fixpriser 2019-12-11 Guld 447 917 SEK/KG    Platina 280 396 SEK/KG    Palladium 579 404 SEK/KG    Silver 5 086 SEK/KG            2019-12-11 13:30 USD 9,49     EUR 10,51     

Guldprisets historiska utveckling

Kvartalssammanfattning och milstolpar i guldprisets historia.Guldprisets utveckling tredje kvartalet 2017


Detta guldpriskvartal kan sammanfattas med oro. I augusti drevs guldpriset bland annat uppåt av oron inför det amerikanska skuldtaket, Nordkoreas missiltester och även tveksamheter till om Trump verkligen kan få igenom sin finanspolitik för att främja den amerikanska ekonomin.

Guldpriset nådde sin högsta punkt den 8 september då det stod i 1350, 90 USD/oz. Sedan dess har guldpriset haft en nedgång i US-dollar. Den 20 september kunde vi dock se en svag rörelse uppåt då den amerikanska centralbankens chef Janet Yellen meddelade att Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan oförändrat inom intervallet 1,00-1,25 procent.

Den 28 september tydliggjorde dock Janet Yellen att räntehöjningarna bör fortsätta trots den i USA svaga inflationen. Detta uttalande har gjort att marknaden till övervägande del tror att den amerikanska centralbanken kommer att höja räntan i december när de träffas på nytt vilket också bidragit till att guldpriset i US-dollar pekat neråt de senaste veckorna. President Trump presenterade även sin skattereform vilket i sin tur håller humöret positivt på den amerikanska börsen.

Intressant att notera är att under det tredje kvartalet backade guldpriset marginellt i svenska kronor, medan det i USD dollar istället steg. I kvartalets början, den 3 juli, stod guldpriset i 1235,20 USD/oz för att avsluta kvartalet den sista september i 1286,95 USD/oz. Jämförelsevis i svenska kronor stod guldpriset i början av juli i 339 145 SEK/kilo för att avsluta september månad i kursen 338 458 SEK/kg.

Den försvagade amerikanska dollarn får oftast som följd att guldpriset stiger. I försvagningen av US-dollarn och att svenska kronan behållit sin styrka har vi förklaringen till skillnaderna på guldpriset i svenska kronor och amerikanska dollar.


Fler kvartalsrapporter

NSG har skrivit kvartalsrapporter kring guldpriset sedan 2013. För att läsa sammanfattningar från tidigare år, klicka här.

Några milstolpar i guldprisets historia


1873 - Guldmyntsfoten

Sverige fick guldmyntsfoten, vilket innebar att staten fastställde hur många mynt och sedlar som gick ges ut i förhållande till hur mycket guld staten ägde. I Sverige innebar det att guldpriset fastställdes till 2,50 SEK/gram. Detta var det fastställda priset ända till 1931.
1931 - Fast guldpris

USA garanterade ett guldpris på 35 dollar per troy ounce. Med dåtidens valutakurs innebar det för oss i Sverige ett guldpris på ca 6 SEK/gram.
1968 - Fria dragningsrätter

De fria dragningsrätterna införs, vilket innebar att man fick två priser på guldet – ett förbrukarpris och ett valutaguldpris. Det fria förbrukarpriset blev en direkt börsnoterad metall. Från 1968 har vi räknat guldpriset efter börsnoteringen och tagit hänsyn till vår valutakurs. 1969 var guldpriset i Sverige i genomsnitt 7 SEK/gram.
1972 - Nytt rekord

Efterfrågan på guld ökar och guldpriset börjar vandra uppåt. 1974 når guldpriset 23 SEK/gram.
1979-83 - Silver köps upp

Texasbröderna Hunt började köpa upp stora mängder silver. Detta drev upp även övriga metallpriser. I januari 1983 var priset på guld ca 125 SEK/gram.
1984-89 - Ännu ett rekordår

Priset på guld pendlar mellan 85-99 SEK/gram.
1990-92 - Sovjetunionens fall

Det genomsnittliga guldpriset går ned till ca 66 SEK/gram, för att 1992 nå en bottennotering på 55 SEK/gram. Detta berodde till stor del på Sovjetunionens fall och sovjeternas beslut att sälja ut stora mängder guld.
1993-94 - Gulfkriget inverkar

I slutet av 1992 stiger guldpriset kraftigt till följd av guldkriget. 1994 når guldpriset en pristopp på 106 SEK/gram.
1995-98 - IT-bubblan

Det råder allmän lättnad runtom i världen och större förtroende för börsen. Bland annat så börjar "IT-bubblan" att blåsas upp. Det leder till att guldpriset faller till strax över 70 SEK/gram.
1999 - Avtal mellan centralbanker

Central Bank Gold Agreement skapas. 15 europeiska centralbanker tecknar ett avtal som reglerar ländernas försäljning av sina guldreserver. Detta innebär att guldpriset inte ska kunna sjunka för lågt på grund av ländernas okontrollerade försäljning. Det genomsnittliga guldpriset ligger detta år på runt 73 SEK/gram.
2000 - Momsen tas bort

Momsen på investeringsguld tas bort i Sverige. Det blir således mycket fördelaktigt för privatpersoner att investera i guld. Toppnoteringen för guldet är detta år ca 87 SEK/gram.
2003 - Guldpriset stabilt i en tid av oro på börsen

Guldpriset ligger stabilt. Med en spräckt "IT-bubbla" och svagt förtroende för börsen har priset gått upp i jämn tack under början av milleniet. Under år 2003 var genomsnittspriset ca 94 SEK/gram.
2005 - Bolånekris i USA

Placerare i USA började tvivla på sin egen marknad och den s.k. bolånekrisen inleddes. Många förde över sina tillgångar till guld, vilket fick guldpriset att skena. Guldet går upp konsekvent varje månad och når i december en toppnotering på drygt 138 SEK/gram.
2007 - Nytt rekordår

Guldets genomsnittliga pris var 152 SEK/gram.
2008 - Finanskris driver guldpris uppåt

Finanskrisen bryter ut och får guldpriset att stiga till 200 SEK/gram.
2009 - Toppnotering på 300 SEK/g

Guldpriset nådde under 2009 en toppnotering på nästan 300 SEK/gram.
2010 - Kris i Eurozonen

Den 8 juni nåddes en rekordnotering på 328 SEK/gram. Den drivande orsaken var oron i eurozonen till följd av den ekonomiska krisen i Grekland. En allmän oro på den politiska scenen är en annan bidragande orsak. Guldpriset sjunker emellertid under sensommaren och hösten, för att återhämta sig under det sista kvartalet.
2011 - Nedgång och återhämtning

Många terminer (avtal mellan kund och säljare om försäljning till ett bestämt pris) avslutades vid årsskiftet, vilket ger guldpriset en väldigt kraftig nedgång under januari månad. Guldpriset återhämtas sig dock snabbt och ligger under våren runt 300 SEK/gram. Efter ett väldigt högt pris under sommaren sätts en nytt rekord den 13 september. Då når guldpriset i svenska kronor räknat ett pris på 399 SEK/gram. Fortsatt oro i PIIGS-länderna, en sänkning av USA's kreditvärdighet och en allmän oro på börsen är anledningen.
2012 - Når guldpriset åter igen rekordnivån?

Ett stadigt grundargument för att priset på guld fortsätter stiga är att världens tre största centralbanker under lång tid framöver måste öka likviditeten i det finansiella systemet för att stödja djupt skuldsatta ekonomier. En gynnande faktor för guldpriset är att den indiska valutan rupien,sedan i början på september är inne i en positiv trend. Detta talar för en återhämtning i efterfrågan från Indien. Om strejken i den Sydafrikanska gruvindustrin fortsätter är det mycket möjligt att vi kan se priser som närmar sig rekordnivån på 1912 USD/Oz från augusti i fjol. Den ekonomiska krisen kvarstår runtom i världen och risk för inflation finns även om vissa prognoser är positiva. I övrigt kan vi se att Mayakalenderns slut inte innebar köpstopp och att Barrack Obama blev omvald inte påverkade USA:s ekonomi.