Choose Language: degbse
>Fixpriser 2017-09-20 Guld 337 777 SEK/KG    Platina 244 811 SEK/KG    Palladium 233 251 SEK/KG    Silver 4 465 SEK/KG            2017-09-20 11:29 USD 7,99     EUR 9,58     

Guldprisets historiska utveckling

Kvartalssammanfattning och milstolpar i guldprisets historia.Guldprisets utveckling andra kvartalet 2017


Guldprisets utveckling andra kvartalet 2017

Guldpriset under det andra kvartalet slutade i princip oförändrat, men däremellan var det desto händelserikare. Det andra kvartalet inleddes med ett guldpris 1246,25 USD/oz (3 april) och slutade med ett pris på 1243,25 USD/oz (30 juli).

Såväl britterna som fransmännen hann med parlamentsval och Europeiska Centralbanken (ECB) samt Federal Reserve (FED) har haft räntemöten. I USA ökade dramatiken kring turerna mellan Trump och den sparkade FBI-chefen. Dessutom följer världen noggrant testskjutningarna av missiler i Nordkorea och den ökade risken för en konflikt på Koreahalvön.

I Storbritannien förlorade premiärminister Theresa May och Tories sin stora majoritet i parlamentet. Valet blev ett svidande nederlag för Tories och Theresa May. Avsikten var att stärka May inför förhandlingar med EU om ett Brexit, men resultatet blev alltså det motsatta vilket kommer att påverka förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

I Frankrike hölls två val för att välja Frankrikes president. Den första ägde rum den 23 april vilket resulterade i att Emmanuel Macron från mittenpartiet Framåt! och Marine Le Pen för Nationella Fronten fick mötas i en andra valomgång den 7 maj där rösterna föll på Macron som därmed vann valet. Några dagar efter det franska valet nådde guldet sin lägsta notering under kvartalet 1221 USD/oz (11 maj).

Som högst nådde guldpriset 1292,70 USD/oz den 7 juni och har därefter dalat.

ECB lämnade i ett besked den 8 juni styrräntan oförändrad. Samtidigt vittnade den tidigare FBI-chefen James Comey i en offentlig utfrågning inför senatens underrättelseutskott, som utreder Rysslands påstådda inblandning i det amerikanska presidentvalet, huruvida president Trump och hans administration försvårat utredningen.

Den 14 juni höjde amerikanska FED, ytterligare räntan med 25 punkter till spannet 1,00-1,25 procent. Räntehöjningen var mer eller mindre förväntad av marknaden och även inprisad i guldpriset. Dagen efter höjningen, den 15 juni, stod priset i 1260,25 USD/oz. Fed meddelade att de kommer att påbörja minskningen av sin enorma balansräkning på 4500 miljoner dollar, vilket är resultatet av centralbankens obligationsköp efter finanskrisen 2008. Genom att minska balansräkningen kan även detta ha en inbromsande effekt tillsammans med höjda räntor. Det var den fjärde höjningen sedan finanskrisen och ytterligare höjningar väntas ske senare i år.


Fler kvartalsrapporter

NSG har skrivit kvartalsrapporter kring guldpriset sedan 2013. För att läsa sammanfattningar från tidigare år, klicka här.

Några milstolpar i guldprisets historia


1873 - Guldmyntsfoten

Sverige fick guldmyntsfoten, vilket innebar att staten fastställde hur många mynt och sedlar som gick ges ut i förhållande till hur mycket guld staten ägde. I Sverige innebar det att guldpriset fastställdes till 2,50 SEK/gram. Detta var det fastställda priset ända till 1931.
1931 - Fast guldpris

USA garanterade ett guldpris på 35 dollar per troy ounce. Med dåtidens valutakurs innebar det för oss i Sverige ett guldpris på ca 6 SEK/gram.
1968 - Fria dragningsrätter

De fria dragningsrätterna införs, vilket innebar att man fick två priser på guldet – ett förbrukarpris och ett valutaguldpris. Det fria förbrukarpriset blev en direkt börsnoterad metall. Från 1968 har vi räknat guldpriset efter börsnoteringen och tagit hänsyn till vår valutakurs. 1969 var guldpriset i Sverige i genomsnitt 7 SEK/gram.
1972 - Nytt rekord

Efterfrågan på guld ökar och guldpriset börjar vandra uppåt. 1974 når guldpriset 23 SEK/gram.
1979-83 - Silver köps upp

Texasbröderna Hunt började köpa upp stora mängder silver. Detta drev upp även övriga metallpriser. I januari 1983 var priset på guld ca 125 SEK/gram.
1984-89 - Ännu ett rekordår

Priset på guld pendlar mellan 85-99 SEK/gram.
1990-92 - Sovjetunionens fall

Det genomsnittliga guldpriset går ned till ca 66 SEK/gram, för att 1992 nå en bottennotering på 55 SEK/gram. Detta berodde till stor del på Sovjetunionens fall och sovjeternas beslut att sälja ut stora mängder guld.
1993-94 - Gulfkriget inverkar

I slutet av 1992 stiger guldpriset kraftigt till följd av guldkriget. 1994 når guldpriset en pristopp på 106 SEK/gram.
1995-98 - IT-bubblan

Det råder allmän lättnad runtom i världen och större förtroende för börsen. Bland annat så börjar "IT-bubblan" att blåsas upp. Det leder till att guldpriset faller till strax över 70 SEK/gram.
1999 - Avtal mellan centralbanker

Central Bank Gold Agreement skapas. 15 europeiska centralbanker tecknar ett avtal som reglerar ländernas försäljning av sina guldreserver. Detta innebär att guldpriset inte ska kunna sjunka för lågt på grund av ländernas okontrollerade försäljning. Det genomsnittliga guldpriset ligger detta år på runt 73 SEK/gram.
2000 - Momsen tas bort

Momsen på investeringsguld tas bort i Sverige. Det blir således mycket fördelaktigt för privatpersoner att investera i guld. Toppnoteringen för guldet är detta år ca 87 SEK/gram.
2003 - Guldpriset stabilt i en tid av oro på börsen

Guldpriset ligger stabilt. Med en spräckt "IT-bubbla" och svagt förtroende för börsen har priset gått upp i jämn tack under början av milleniet. Under år 2003 var genomsnittspriset ca 94 SEK/gram.
2005 - Bolånekris i USA

Placerare i USA började tvivla på sin egen marknad och den s.k. bolånekrisen inleddes. Många förde över sina tillgångar till guld, vilket fick guldpriset att skena. Guldet går upp konsekvent varje månad och når i december en toppnotering på drygt 138 SEK/gram.
2007 - Nytt rekordår

Guldets genomsnittliga pris var 152 SEK/gram.
2008 - Finanskris driver guldpris uppåt

Finanskrisen bryter ut och får guldpriset att stiga till 200 SEK/gram.
2009 - Toppnotering på 300 SEK/g

Guldpriset nådde under 2009 en toppnotering på nästan 300 SEK/gram.
2010 - Kris i Eurozonen

Den 8 juni nåddes en rekordnotering på 328 SEK/gram. Den drivande orsaken var oron i eurozonen till följd av den ekonomiska krisen i Grekland. En allmän oro på den politiska scenen är en annan bidragande orsak. Guldpriset sjunker emellertid under sensommaren och hösten, för att återhämta sig under det sista kvartalet.
2011 - Nedgång och återhämtning

Många terminer (avtal mellan kund och säljare om försäljning till ett bestämt pris) avslutades vid årsskiftet, vilket ger guldpriset en väldigt kraftig nedgång under januari månad. Guldpriset återhämtas sig dock snabbt och ligger under våren runt 300 SEK/gram. Efter ett väldigt högt pris under sommaren sätts en nytt rekord den 13 september. Då når guldpriset i svenska kronor räknat ett pris på 399 SEK/gram. Fortsatt oro i PIIGS-länderna, en sänkning av USA's kreditvärdighet och en allmän oro på börsen är anledningen.
2012 - Når guldpriset åter igen rekordnivån?

Ett stadigt grundargument för att priset på guld fortsätter stiga är att världens tre största centralbanker under lång tid framöver måste öka likviditeten i det finansiella systemet för att stödja djupt skuldsatta ekonomier. En gynnande faktor för guldpriset är att den indiska valutan rupien,sedan i början på september är inne i en positiv trend. Detta talar för en återhämtning i efterfrågan från Indien. Om strejken i den Sydafrikanska gruvindustrin fortsätter är det mycket möjligt att vi kan se priser som närmar sig rekordnivån på 1912 USD/Oz från augusti i fjol. Den ekonomiska krisen kvarstår runtom i världen och risk för inflation finns även om vissa prognoser är positiva. I övrigt kan vi se att Mayakalenderns slut inte innebar köpstopp och att Barrack Obama blev omvald inte påverkade USA:s ekonomi.